הנדסה הפוכה

הדרך אחורנית לשחזור לצורך יצור מוצר מחדש, שיפור מוצר, שיפור ייצור, שיפור תכנון, שיפור פיתוח לייצור, התאמת טכנולוגיות שונות ליצור, שיחזור קבצים, שחזור מוצרים,

הגלגל הציר והבורג הגיעו לעולם לפני אלפי שנים שנים,  עד היום המכאניקה הבסיסית לא התקדמה אפילו בצעד בודד כמעט כל פריט מכונה אביזר בנוי מאחד הרכיבים הנ”ל

לא נראה גם שהמכאניקה תשתנה בעתיד או שיבוא פיתוח מכאני שישווה להמצאת הגלגל או הבורג או הציר. למעשה ההיסטוריה של ההנדוס לאחור מתחילה ב”העתקות”

של אותם פריטים מכאניים,  שאומרים הנדסה הפוכה ימיה כימי אותו אדם שראה המצאה של בן אנוש אחר והעתיק אותה לצרכיו, אין כל בושה במושג העתקה למעשה כל הקידמה

בנויה על רברס אנגינירינג Reveres Engineering   כל מעתיק מביא את חלקו ואת רעיונו להתאמת הפריט לווריאציה חדשנית על בסיס הקיים.

ההנדוס מחדש נעשה לעיתים ע”י המפתח עצמו על בסיס ניסיון וטעייה כאשר על בסיס הפקת לקחים מחדשים ומשנים את המקור או מתאימים אותו ליישומים אחרים .

ריגול תעשייתי או העתקות תעשייתיות גם הם משחזרות בצורה עכשווית את מעשהו של האדם שראה את הגלגל לראשונה והתאים אותו לצרכיו.

למעשה כל איש טכני מתכנן מפתח שמשתמש ברכיבים שנרכשו בשוק לא תמיד מצוי בידיו המפרט הטכני המדויק ועליו לאלתר ולשחזר את הנתונים כדי להכניס אותם לתוך

הפיתוח/תכנון שלו. תהליך העתקה הורדת מידות פרוק ולימוד של מיכלול מוצר מכונה זה סוג של הנדסה לאחור.

יש מקרים הכישורים של המהנדס לאחור מבאים אותו לשפור הקיים מעצם יכולת של מי שמביט מהצד ואיננו מעורב להביא לשיפור שנעלם ממי שהיה שקוע בתכנון ושבויי

בקונספט. יש מקרים שבעלי מקצוע מייצרים פריט על בסיס לימוד וטעייה כשאין להם את הבסיס והידע להמירו לשרטוט ותכנון מפורט, אז נדרשת התערבות מתכנן לשחזר

את הפריט במציאות לחומר הנדסי שיכול להימסר ליצור בכלים ובטכנולוגיות שונות או מתקדמות.

אנחנו מודים שאנחנו עושים שימוש בהנדסה משחזרת או הנדסה משפרת במהלך הפיתוח והתכנון שלנו על בסיס דברים שלנו שדורשים שיפור ועל בסיס דברים שראינו

והחלטנו לעשות שימוש ברעיון תוך שיפורו. גם תקלות בשמירת חומר הנדסי דורשות הנדסה לאחור כדי לשחזר חומר שאבד.

הנדסה הפוכה תחום שדורש ניסיון ולמידה ואנחנו ב לוקודיזיין Locko O Design  נותנים שרות בתחום ואפשר לראות מספר דוגמאות באתר שלנו.