מדשנת מחדירה, ונפה לחומר אורגני

תכנון יצור כלי הדגמה לקומפוסטים ופסולת אורגנית עם יכולת ערבול של דשן כימי כתוספת לחומר אורגני והחדרתו באופן מדויק לאזור בית השורשים של הגידול לפני הזריעה.

כלי לשימוש חקלאי לישום שימוש ממוקד של חומר אורגני מתחת לבית השורשים.

הכלי מאפשר שימוש בקומפוסטים במצבי צבירה שונים ובחלקים בגדלים שונים ע”י מיקסר ערבול ייחודי דו כיווני מתאפשרת זרימת החומר ופירורו לתוך ארובות שיני ההחדרה ויצירת פס לאורך התלם במיקום בית השורשים, הכלי מאפשר תוספות כמו אשלגן, זרחן, אוריאה במינון אחיד כתוצאה מהעירבול. והחדרת כופתיות.

insertion-fertilizer-for-organic-matter

מערך ניפוי על כלי לעירבול מזון לרפתות להפרדת חומר אורגני קומפוסט ודשן ממיחזור מאבנים וגושים.

compost-fertilizer-screening-and-mixing