רובוט משטוח

מערכת אוטומטית לרובוט שבונה אריזות על משטחים לפי גדלים איכויות בבית אריזה, מערכת קרוניות שמעבירות משטחים ממעטפת הרובוט למערך היקפי עם מלגזה אוטומטית על מסילה

מערך היקפי לרובוט כולל מסילות קרוניות ומתקן ממונע להרמה הורדה ושינוע אריזות לקרוניות.

robot-palletizing-and-peripheral-system

“מלגזה” ממונעת העברה לקרונית משטחים יציאה והעברה למלגזת פינוי.

2motorized-forklift-for-peripheral-robot-service

“מלגזה” ממונעת לשרות היקפי לפינוי קרוניות משטוח.

1motorized-forklift-for-peripheral-robot-service
3motorized-forklift-for-peripheral-robot-service